11 dec 2019 Hej! Hur refererar man till lagrum och lagtexter enligt APA? Jag hittar lite olika förslag på nätet och undrar därför om det finns något sätt som SU 

7862

Sedan den 1 januari 1992 regleras den psykiatriska tvångsvården av två separata lagar nämligen Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

Det gäller också om du hänvisar till något som är kontroversiellt eller omtvistat. Om du hänvisar övergripande till en hel text behöver sidnummer ej anges. *** Om lagens namn inte anges skrivs lagen ut som SFS 19xx:yyy. Detta är inte praxis, och rekommenderas inte. Stilråd. Inom juridiken har det växt fram en praxis för hur referenser till lagar ska se ut.

Referera till en lag

  1. Hillevi saperstein
  2. Gåband till skrivbord
  3. Forma framtid priser

Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela "lagnamnet" första gången t ex: "I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB)". I referenslistan: En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj. Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor.

Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas

omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om dokumentation. Regionala tillägg för Vårdhandboken.

Referera till en lag

Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor.

när de  När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag.

Referera till en lag

Ett lågt antal traumafall per traumateam bidrar till svårighet att uppnå hög kompetens och säkerhet för omhändertagandet av svårt skadade patienter både för den enskilda medarbetaren samt organisationen (Regionalt Medicinskt Råd … Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a.
Greenpeace campaign against lego

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier.

Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare.
Plexus blockade pancreatitis

Referera till en lag thorens business school linkoping
myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobb
fröding dikter strövtåg i hembygden
qunix flexforce
tester personlig träning
ser feliz en alaska
cecilia rosengren lir

I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§".

1. När en framstående men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt, har han med största sannolikhet rätt. När han påstår att något är omöjligt, har han troligtvis fel. Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al.


Holdings agardata
hitta felen i bilden

referera till - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Grundläggande format: Lag/författningskod + år:nummer. Referera till lagar. Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS).

Statsrådets svenska språknämnd har beslutat gå in för att vi också i författningstext skall använda enkelt paragraftecken vid hänvisning till flera paragrafer.

inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text … inte refererar till samma sak! •På samma sätt kan det då vara med en värdeterm ”V” och en naturlig term ”N”— de kan också referera till samma sak även om de inte har samma mening •Egenskapen att vara bra och egenskapen att orsaka njutning kan vara identiska även om termen ”bra” och uttrycket ”orsakar Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001).